Trening termini

TAEKWONDO ZA DJECU: Termin 1 za dob od 4 do 12 godina

DANI DJECA 4 do 6 DJECA 6 do 12
Termin 1 Termin 2
PONEDJELJAK 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
SRIJEDA 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
PETAK 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00

KICKBOXING ZA MUŠKARCE: rekreativci

DANI
Termin 1 Termin 2
PONEDJELJAK 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00
SRIJEDA 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00
PETAK 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00

KICKBOXING ZA MUŠKARCE: natjecatelji

DANI
Termin 1
PONEDJELJAK 21:00 – 22:00
UTORAK 18:00 – 19:00
SRIJEDA 21:00 – 22:00
ČETVRTAK 18:00 – 19:00
PETAK 20:00 – 21:00

KICKBOXING ZA DJEVOJKE: rekreativni

DANI
Termin 1 Termin 2 Termin 3
UTORAK 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00
ČETVRTAK 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00
SUBOTA 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00